Informatie

ANBI

ANBI gegevens

Naam van de Instelling
Volgens de statuten is de naam “Stichting Heksenwaag Oudewater”, maar meer algemeen bekend als “Museum De Heksenwaag”. 

Fiscaal nummer
Het RSIN-nummer is 003732733. 

Contactgegevens
Leeuweringerstaat 2
3421 AC Oudewater
0348-563400
www.heksenwaag.nl
info@heksenwaag.nl 

Doelstelling en hoofdlijnen van Museum De Heksenwaag
Zie de bijlage ‘Kenschets van het museum‘. 

Functie en namen van de bestuurders 

Voorzitter
J.X. van den Hondel-van den Akker 

Secretaris
W.J.P. Kok 

Penningmeester
G. Sille 

Het beloningsbeleid 

Bestuur
Aan het bestuur wordt geen enkele beloning verstrekt. 

Personeel
De beloning voor het personeel is gebaseerd op de Museum CAO. 

Uitgevoerde activiteiten t/m het jaar 2019 

Er zijn arbeidsovereenkomsten afgesloten, waarbij de dienstverlening van Museum De Heksenwaag voor de toekomst gewaarborgd is.
Door de registratie als “Erkend museum” nemen wij deel aan de MJK-organisatie.
Binnen Oudewater werken wij nauw samen met het Touwmuseum, Toeristisch Informatie Punt, het Stadsmuseum en de Geschiedkundige Vereniging om Oudewater op een goede historische wijze te kunnen presenteren. 

Financiële verantwoording
Zie de meest recente ‘Jaarrekening Stichting de Heksenwaag‘.